Vi har brug for en betydningsfuld voksen


Artikel

Stifter af Chok Release metoden,

Nadia Ferhat

Vi har brug for en betydningsfuld voksen


Alle børn, unge og voksne har brug for et modent anerkendende menneske, der giver dig værdi, men tidens mange psykiske ubalancer vidner om, at ikke alle får den nødvendige opbakning.


Psykoterapeut Nadia Ferhat arbejder med begrebet ’Den betydningsfulde voksne’ i sammenhæng med mennesker, der lider af angst, depression, PTSD, fobier og stress, men reelt er det os alle med uro i nervesystemet, der har behov for sådan et menneske i vores liv.


”Den betydningsfulde voksne er et menneske, der forstår, hvad der skal til for at skabe ro i andres nervesystemer. Det er voksne, der anerkender, at nervesystemet er som vores fingeraftryk – det er helt sit eget. Det er et system, der kendetegner den enkelte; der ér den enkelte. Og det kan man ikke sige i mod, uden at det går galt,” siger Nadia Ferhat, der fortæller videre, at nervesystemets reaktioner skal anerkendes, og at hvis det underkendes, så tror det enkelte menneske, at det er forkert på den.

Det er det mønster, en betydningsfuld voksen kan bryde, og som alle der kender koderne, kan være med til at løsne.


Børn uden anerkendelse er udsat

Som voksne kan vi ofte glemme eller overse, hvor vigtigt det er, at man som barn bliver anerkendt og ikke underkendt. Vi efterlader mange børn med en oplevelse af, at de er forkert på den, at det de sanser og oplever bliver skubbet til side i en travl hverdag eller af uforstående voksne, der har en anden oplevelse, et andet sanseapparat.

”Men det kan sætte langvarige mén i nervesystemet, hvis vi underkender vores børn i det, de føler er rigtigt. Følelsen af, at man ’nok er forkert på den’ kan hænge ved resten af livet og sætte sig som et lille frø, der kan vokse alverdens gevækster videre ud fra,” siger Nadia Ferhat, stifter af behandlingsmetoden Chok Release.

Et uroligt nervesystem kan komme til udtryk i fx angst, koncentrationsbesvær og stress.

 

Vær selv en støtte

Der er mange måder at støtte sine børn på, men hvis målet er at skabe børn i balance, børn der hviler i deres egen person, så er der nogle helt konkrete ting, vi som voksne kan tage til os:

- Som Den betydningsfulde voksne ved du, at et barn har sin helt egen måde at sanse verden på.

- Du er ufordømmende og nysgerrig for at forstå barnets måde at iagttage verden på.

- Du kender til den betydning, du har som en voksen autoritet og til det privilegium, det er at have handlemuligheder, som børn ikke har erfaringer med.

- Du ved, at der bor kærlighed i alle børn, og at deres handlinger ikke altid er de samme som det, de egentlig mener.


”Når man kender til værdien og ydmygheden af at være barnets stemme og støtte, så vil man opleve, hvordan barnet langsomt tager styrken til sig og vokser i tillid,” siger Nadia Ferhat, der har arbejdet i over 20 år med psykoterapi for både børn, unge og voksne.


Hun sender denne lille øvelse videre, som vi alle sammen kan bruge:

 

Kan du huske, hvem der var dine betydningsfulde voksne i din barndom? 

Hvad var det, der gav disse voksne en betydning for dig? 

Gav de dig betydning? 

Viste de dig tillid? 

Lyttede de til dig? 

Stod de op for dig? 

Hvordan har det påvirket dig at have oplevet disse ’betydningsfulde voksne’ på din vej?

Og hvis de slet ikke var der, hvilke spor har det så sat i dig i dag? 

 

”Det kan være altafgørende for vores tro på, at verden er et trygt sted at være. Når vi har haft betydningsfulde voksne i vores liv, har vi også erfaret at have betydning, at blive set og hørt, at vi naturligt har en betydningsfuld plads i livet. Vores 'betydningsfulde voksne' kan kaste lys på os og bevidne vores eksistens i verden. Det er eksistentielt at mærke den betydning og den værdi i os selv for at tage vores egen naturlige autoritet og betydning til os som voksne. Troen på, at vi gør en forskel, og at vi altid kan gøre en forskel - både i de store ting i livet og i de bitte små hverdagsting, bliver sået i barndommen,” siger Nadia Ferhat.

 

Hvornår er du Den betydningsfulde voksne for et andet menneske? 


LYT, SPØRG & STØT.
Se mere om Nadia Ferhats arbejde på skoler og i virksomheder med Den betydningsfulde voksne.

 

Læs mere om Nadia Ferhat og hendes arbejdsmetoder på www.nadiaferhat.com.