Artikel: Frys - det fordømte urinstinkt i en moderne tid


Artikel

Stifter af Chok Release metoden,

Nadia Ferhat

Frys - det fordømte urinstinkt i en moderne tid


Det er velset som en løves styrke at tage kampen op, når man er truet på sin eksistens. Respekteret at tage benene på nakken. Men at stivne, fryse og blive handlingslammet, når man føler sig truet, underkendt eller nedgjort, det er desværre blot tegn på svaghed og offermentalitet i vores moderne tid.
Det burde ikke være sådan!


Af Nadia Ferhat


Når vi fryser fast i en situation, så er det et urinstinkt, vi bruger for at overleve. Det er helt naturligt, og hvis vi forstår og anerkender den reaktion, så kan vi spare det enkelte menneske for mange langvarige smerter.

Når fx en mus oplever, at en kat truer dens eksistens, så ved musen instinktivt, at den ikke kan overgå kattens fysik, og dens overlevelsesstrategi er at stivne, spille død og gå i ’frys’. Det overlever den ofte på.
Både dyr og mennesker bruger den strategi. Når urinstinktet ’frys’ sætter ind, sker der en fysisk reaktion: Blodkarrene trækker sig sammen, så huden bliver kold og følelsesløs, og huden bliver et slags skjold mod omverdenen. Den gør sig parat til at blive angrebet og værner sig mod slag, bid og rusk.
Formålet med at fryse i situationen, spille død, er at aflede den truendes kamplyst, så vi overlever en livstruende situation.


Mange mennesker oplever at blive truet på deres eksistens, når de udsættes for chok i forskellige situationer. Det kan være både fysiske og psykiske påvirkninger fx en dominerende forældre, mobning, en voldsom fødsel, en krigsoplevelse eller mange andre situationer, hvor hele kroppen bliver sat i alarmberedskab.


Det enkelte menneskes instinkt taler sandt

Det er reelt individets oplevelse, der er afgørende for, om en situation føles livstruende. Og derfor det enkelte individs instinkt, der afgør, hvad overlevelsesstrategien skal være. Det kan andre mennesker ikke bestemme eller vurdere. Det er kun det enkelte menneske i situationen, der afgør, hvad der føles rigtigt og forkert på det givne tidspunkt.
Ens eget instinkt vælger altid rigtigt.


Netop derfor er det smertefuldt at opleve, når omverdenen håner og ser det som et tegn på svaghed, at man stivner, fryser og bliver handlingslammet, når man har været udsat for en situation, der føles livstruende. Og det føles faktisk ofte som en trussel mod vores eksistens, hvis vi bliver truet, underkendt eller nedgjort.

Når omverdenen ikke forstår at acceptere et menneskes eget nervesystems reaktioner, så tror det menneske, at det er forkert på den. Og det er dér, den egentlige trussel ligger: At man bliver overbevist om, at ens eget instinkt er forkert.
Det gør os ekstremt udsatte, når ingen i vores nærhed forstår at anerkende den fastlåsthed, vi kan lande i. Og det gør kun fastlåstheden mere langvarig, når ingen i vores nærhed forstår at løsne op for den.Få nervesystemet i ro

I virkeligheden er det ret enkelt. Kernen er at forstå vores nervesystem: At få det enkelte menneske til at forstå sit eget nervesystem, så det kan påvirkes, og at få et andet menneske i nærheden til at forstå, hvad der skal til for at skabe ro i nervesystemet.
Når vores nervesystemer kommer i ro efter forskellige livstruende oplevelser, så kan vi igen bruge vores sanser og være nærværende igen.


Der er en vej fra at være fastlåst til at blive frigjort. Metoden hedder Chok Release.


Efter at have arbejdet med psykoterapi i mere end 20 år har jeg set hundredevis af mennesker hænge fast i chok og traumer i alt for lang tid. Mange af dem har kæmpet med depressioner, angst, stress og PTSD.
Jeg har fundet en enkelt metode, der får langt de fleste af dem tilbage på sporet til et liv, hvor de igen kan genkende sig selv, som dem de var. Og i de senere år er det lykkedes at udbrede metoden til mange behandlere, socialrådgivere, misbrugskonsulenter, jobaktiveringsfolk, lærere, HR-ansatte og familieterapeuter rundt om i Danmark.


Jeg ønsker virkelig, at så mange mennesker som muligt skal frigøres fra chok og traumer og slippe det, der fastholder dem i urinstinktet ’frys’, så de atter kan udnytte deres fulde potentiale.


Læs mere om Chok Release Academy. Det er her, vi uddanner nye Chok Release Mastere.


Måske skal det være din efteruddannelse?
Der begynder nyt hold i november 2023.