Chok Release Academy

For uddannede Chok Release Mastere

Efteruddannelse mental sundhed og trivsel, PTSD angst og traumer. Uddannelse og kursus

Chok Release er et registreret varemærke. Uddannelsen kan kun opnås på

Chok Release Academy.

Du får redskaber til at spotte de blokeringer, der gør, at mennesker er fastlåst i deres mønstre – du vil spotte det både i kropssproget, i formuleringerne og i den energi, der er omkring mennesker.

Ved at få øje på blokeringerne kan det enkelte menneske tage aktivt del i egen behandling – som Chok Release Master er du den, der sætter gang i den proces, når du forløser chokket.


Der er opstået et øget behov for, at individet tager del i egen udvikling og behandling. Med Chok Release metoden er det dig, der spotter og igangsætter, og du inviterer det enkelte menneske til at tage del i forløsningen.


Chok Release grunduddannelsen henvender sig til alle, der interesserer sig for et bedre mentalt helbred - både sit eget og andres. 


Masteruddannelsen henvender sig primært til fagfolk, der arbejder med klienter, patienter eller borgere, som de ønsker at støtte i deres udvikling og evner til at overkomme fx et godt arbejdsliv eller privatliv.


Redskaberne i metoden er intuitive og håndgribelige, og de mennesker, du omgås med, vil mærke en forandring, når du får øje på det, der låser dem fast. Du kan guide dem i, hvordan de navigerer i fremtiden.

Når du er uddannet Chok Release Formidler, så kan du med din nye indsigt i nervesystemet være en betydningsfuld ven, kollega, forælder eller fx lærer, der forstår og evner at støtte mennesker omkring dig på en ny måde.

Når du er Chok Release Master, har du ret til at behandle efter metoden og får et netværk med sparring. Du har mulighed for at komme på min henvisningsliste sammen med andre Chok Release Mastere, så klienter fra hele landet kan finde deres nærmeste kontakt.

Næste uddannelsesstart

er i sommer 2024 i Risskov

ved Aarhus.

Skiftende hverdage (nærmere datoer følger snarest).


Skal du med?


Det igangværende holds undervisning:


Grunduddannelse
Chok Release Formidler


1. modul:  8.-9. november

2. modul: 12.-13. december

3. modul: 10.-11. januar 2024

4. modul: 6.-7. februar 2024Overbygning
Chok Release Master


5. modul:   6.-7. marts 2024

6. modul:  3.-4. april 2024

7. modul: 30. april-1. maj 2024


Undervisningen forgår her:
Business United

Mosevej 20B, 8240 Risskov


Chok Release uddannelsenNÆSTE HOLDSTART: Sommer 2024 -  nærmere datoer følger!Få indsigt i dit eget nervesystem på grunduddannelsen og bliv i stand til at forløse chok og traumer hos andre med overbygningen.


Grunduddannelsen giver dig brugsanvisningen til dit nervesystem. Når du får indsigt i, hvordan nervesystemet virker og påvirker dig selv og dit mentale helbred, så kan du justere og fintune dit eget nervesystem for resten at dit liv. Og når du har den indsigt, så forstår du helt automatisk mennesker omkring dig. 

Bliv Chok Release Formidler med fire moduler på grunduddannelsen. 


Med overbygningen bliver du yderligere i stand til at støtte og hjælpe andre mennesker med at forløse de chok og traumer, der forhindrer dem i at leve deres liv fuldt ud. 

Du får nye redskaber i dit arbejde med klienter, patienter eller borgere, der er låst fast i lange sygemeldinger eller behandlingsforløb, har angst, depression, PTSD, fobier eller stress.

Bliv Chok Release Master med syv moduler (fire på grunduddannelsen og tre på overbygningen).Jeg har en dyb passion for, at alle mennesker skal have tilgang til deres fulde livskraft og livsmuligheder. Jeg har derfor, og på baggrund af mine studier og mange års arbejde med nervesystemet som psykoterapeut, skabt Chok Release metoden.

Det er en enkelt og tilgængelig måde at arbejde sig fra at være et fastlåst til et frigjort menneske. Og nej, man behøver ikke gå mange år i terapi for at forløse chok!Tiden kalder på en ny bevidsthed, der forstærker den mentale sundhed, og Chok Release metoden er et kraftfuldt supplement til din bevidsthed - både i dit arbejdsliv og i dit privatliv.
Det handler om det hele mennekse, uanset hvor du er i livet.

Efteruddannelse mental sundhed og trivsel, PTSD angst og traumer. Uddannelse og kursus
Undervisning i traumer depression og mental sundhed generelt

METODEN


Hvad låser os fast?

Chok Release metoden er en enkelt og tilgængelig måde at arbejde sig fra at være et fastlåst til et frigjort menneske.

 

Når vi er forhindrede i at folde os ud som de mennesker, vi er inderst inde, så er det ofte forbundet med, at der sidder et chok fast i vores nervesystem. Når vi møder noget, der minder om det chok, går kroppen i alarmberedskab og lammer samtidig al naturlig aktivitet, fordi der er fare på færde.


Hvordan et chok udløses, og hvad det skyldes, er naturligvis en subjektiv oplevelse hos det enkelte menneske.


Hvis et chok ikke bliver forløst, så vil nervesystemet generalisere og tro, at lignende situationer er lige så farefulde.

Chok Release metoden sikrer, at nervesystemet bliver opdateret, så det reagerer på nutiden og ikke længere er bundet af tidligere måder at reagere på. Oplevelserne forsvinder ikke, men arkiveres i skuffen.


Disse fastlåste chokreaktioner påvirker det sociale liv i privatlivet og på arbejdspladsen, koncentrationsevnen og den naturlige evne til at omstille sig og tackle hverdagen.

De fleste, der føler sig fastlåst og handlingslammede, holder det inde i sig selv og er skamfulde over det. Nogle mister både arbejde, venner, børn og ægtefælle.


Hidtidige erfaringer viser, at det er vigtigt at arbejde med chok, og Chok Release metoden har virkelig gode resultater i arbejdet med at finde frem til, hvad der er årsagen til chok og få det forløst.


Der er mange mennesker med angst, fobier, PTSD, depression og stress, hvor det viser sig, at det er et chok, der er rodnet for de reaktioner, de har. Derfor er det vigtigt at finde frem til, hvad der er årsagen til chok og hjælpe den ramte til at få det forløst.


Ved at skabe forståelse for de kognitive reaktioner er Chok Release med til at skabe nye strategier for handlingsmetoder og redskaber, så man igen kan være tryg i en omskiftelig hverdag.UDDANNELSEN BESTÅR AF HHV.

4 OG 7 MODULER


De består hver a to hverdage – kl. 10-15

1

Brugsanvisningen til nervesystemet.

På dette 1. level får du indsigt i, hvorfor vi bliver fastlåste, og hvordan vi frigøres.

To diamentrale modsætninger: Et fastlåst og et frigjort nervesystem. Fysiske og psykiske reaktioner på et frigjort og et fastlåst nervesystem.

Nervesystemets dualiteter: At være inden i sin kerne og ude af sig selv.

2

Fundamentet for dit nervesystem.

Boost din livskraft og din bevidsthed. Skab ro i dit eget nervesystem. 
Fastlåst kontra frigjort. Grundlæggende jordforbindelse. Vores betydning som et vigtigt led i kæden.

3

Nervesystemets maskinrum – sanserne.


På 3. level får du adgang til maskinrummet og får indsigt i krybdyrhjernens betydning for vores adfærd.
Du bliver din egen maskinmester i at justere dine sansninger, som er direkte årsag til, at dit nervesystem fastlåses og frigøres.4

Den betydningsfulde voksne.

Støt børn omkring dig.  

På dette 4. level får du indsigt i, hvor betydningsfuld du er som voksen, og hvordan du konkret og helt specifikt kan skabe en forandring for andre mennesker omkring dig. 

5

Finkalibrering - videreudvikling af EMDR.


Afbalancering af sanserne. 

Associeret / dissocieret, at skabe afstand til det oplevede.Oplevelse af samme situation fra forskellige positioner.

6

Energiarbejde via nervesystemet. Kroppens reaktioner på chok og traumer. Det bevidste rum / din indre bolig.

7

Live terapi i CR metoden.

Dit terapeutiske rum. Supervision og certificering


Modulerne er opbygget sådan, at du får en faglig forståelse for de elementer, der ligger til grund for, hvordan et chok opstår, og hvordan du med effektive, kraftfulde og kærlige værktøjer kan forløse andre menneskers chok.

Der bliver skiftevis undervist og trænet i hver enkelt øvelse, så du får forståelsen og fornemmelsen af metoderne helt ind under huden. Det er den eneste måde, du kommer til at mestre disse metoder optimalt på og med hjertet.


Chok er en byrde og en sorg for din krop og sjæl

Vælger du at tage overbygningen til Chok Release Master, har du muligheden for at være en del af Chok Release Master community, hvor du får støtte med sparring og et fagligt netværk.

Det kræver, at du har et CVR nr., og at du deltager i årlig faglig opsummering og en årlig supervision.


Ønsker du at samle et hold på min. 10 personer, kommer jeg gerne til din virksomhed, by eller område, så I kan gennemføre Masteruddannelsen sammen og lokalt. Du kan også oprette medarbejderordninger med rabat.


Øvegruppe: Du skal være indstillet på at øve med dine medstuderende imellem modulerne. Hhv.10/20 timer i alt.

Øveklienter v. Masterudd.: Du skal have mindst 10 timers 1:1 sessioner med øveklienter, hvor du skal have et forløb med en klient i tre sessioner.

SKABER OG UNDERVISER


Chok Release metoden er udviklet af Nadia Ferhat, der har sammenkogt de mest kraftfulde terapeutiske redskaber til en metode der afhjælper angst, depression, PTSD, fobier og stress. Metoden forløser de forhindringer, chok og traumer, der gør, at det kan føles umuligt at leve livet fuldt ud igen.

Nadia Ferhat er uddannet Essentiel Integrativ Psykoterapeut. Gennem hendes mere end 20 års erhvervserfaring som terapeut, har hun beskæftiget sig med karriererådgivning, kompetenceudvikling, undervisning af kommende psykoterapeuter, fungeret som supervisor og været censor ved Psykoterapeut-uddannelsen.

Chok Release metoden er udviklet på baggrund af mange års erfaringer og med en dyb nysgerrighed for menneskers forandringsprocesser.

Chok Release Masteruddannelsen har eksisteret siden 2014, og der findes i dag Chok Release Mastere over hele landet, både i private virksomheder og i det offentlige.


Chok Release Academy arbejder for en øget opmærksomhed og en tidlig indsats for at hjælpe flest mulige mennesker til en bedre fremtid.

 


 

 

ADGANGSKRAV


De første fire moduler er for alle. Der er ingen adgangskrav. Hvis du skal på Masteruddannelsen skal du have erfaring som coach, psykoterapeut, kropsbehandler, pædagog eller anden daglig terapeutisk, psykologisk eller pædagogisk tilgang til mennesker og arbejde med det i din dagligdag.


Hvis du er i tvivl om, hvorvidt uddannelsen matcher dig, så er du velkommen til at skrive til mig for afklaring.


Hvis ikke kravene for egenterapi og øvegrupper bliver opfyldt på vej mod Master, vil der blive udstedt et Chok Release Formidler uddannelsesbevis, i stedet for et Chok Release Master bevis. Hvis man efterfølgende ønsker at opfylde kravene, kan man indenfor tre måneder gå op til eksamen mod betaling på 2500 kr. 

PRIS


Chok Release Formidler uddannelsen koster 20.000 kr.

(Fire moduler)


Chok Release Master uddannelsen koster 12.500 kr.

(+ tre moduler)


Du kan kun tage Masteroverbygningen, hvis du tager grunduddannelsen som CR Formidler, eller du allerede er
CR Master og ønsker et brush up. 
EARLY BIRD

Tilmeld dig senest to måneder før uddannelsesstart og

spar


* 2000 kroner på grunduddannelsen


* 1000 kroner på Master overbygningen


og ja, 3000 kroner, hvis du skal have hele molevitten


Der kan også oprettes medarbejderordninger med rabat, og vi har aftaler med organisationer med mange frivillige.

Kontakt os for info. Forplejning
Der serveres en let og lækker frokost på alle moduler, og der er naturligvis kaffe, te og frugt (og kage på sidste modul). 


Undervisningstedet er i Risskov

ved Aarhus.


Næste uddannelsesstart

er i sommer 2024 i Risskov

ved Aarhus.

Skiftende hverdage (nærmere datoer følger snarest).


Skal du med?


Det igangværende holds undervisning:


Grunduddannelse
Chok Release Formidler


1. modul: 8.-9. november

2. modul: 12.-13. december

3. modul: 10.-11. januar 2024

4. modul: 6.-7. februar 2024Overbygning
Chok Release Master


5. modul: 6.-7. marts 2024

6. modul: 3.-4. april 2024

7. modul: 30. april-1. maj 2024


Skiftende hverdage.Efteruddannelse mental sundhed og trivsel, PTSD angst og traumer. Uddannelse og kursus

Egenterapi: Det er en forudsætning for at bestå Masteruddannelsen, at du har fået tre 1:1 sessioners Chok Release hos Nadia Ferhat eller en af de anviste Chok Release Masters.

Supervision: Det er en forudsætning for at tage Masteruddannelsen, at du modtager to supervisionstimer af Nadia Ferhat, der tager udgangspunkt i dine øvesessioner med dine øve-klienter eller medstuderende.

Eksamen: Den er slettet og har intet formål i mit univers, da jeg tror på, at vi udvikler os naturligt uden at blive vurderet. Når vi udvikler os, er det i et roligt nervesystem og indlæring skal være let, legende og fyldt med et nysgerrigt sind. Derfor støtter jeg dig undervejs på uddannelsen naturligt i dine udviklingspunkter. Når du har øvet og trænet imellem hvert modul, så vil du får integreret Chok Release metoden som en naturlig del af at forstå nervesystemets betydning for dit eget og andres liv.


Derfor vil du på modul 7 på CR Master lave sessioner i CR metoden, hvor du intuitivt anvender de elementer, du oplever, der er behov for i den enkelte session. Det vil foregå i mindre grupper og med mig, der støtter og superviserer dig undervejs.

Der vil være en skriftlig opgave, som består af en række spørgsmål, der tager udgangspunkt i en øve-klient og er max. fem siders aflevering. Formålet er her, at du får reflekteret over dit forløb med din øve-klient og ser hvilken udvikling, der er skabt.

 

MIN UNDERVISNING


Min undervisningsform er fuld af livskraft, lethed, humor og med en høj faglighed. Jeg er jordnær med en stærk forbindelse med mit klarsyn og intuition.

 

Jeg underviser med en høj energi, hvor der er plads til latter. Samtidig underviser jeg ud fra mit nærvær og evnen til at arbejde med de energier, der skabes sammen med de studerende.
Det gør undervisningen levende og relevant. 


Det er min overbevisning, at indlæring skal ske i trygge rammer hvor lethed, humor og kærlighed er grundfrekvensen.


Det skal være let, lyst og livsbekræftende at forløse traumer.


Jeg har en god evne til at bevæge mig i alle bevidsthedsniveauer, så undervisningen får flest mulige perspektiver og derved opnår størst sammenhæng og mening.

 

 


 

 

PÅ GRUNDUDDANNELSEN

FÅR DU NØGLEN TIL

 

* At formidle hvad chok er.


* At formidle hvad choksymptomer er.


* At kunne spotte chok og choksymptomer.


* At skille chok fra sin egen grundlæggende essenstilstand, sin kerne.


* At kunne mærke og registrere chokenergien og chokfrigivelsesenergien.


* At skabe jordforbindelse.


* At forstå egne og andre menneskers reaktioner


* At støtte børn og voksne til bedre mental trivsel
PÅ MASTERUDDANNELSEN

FÅR DU YDERLIGERE 


* Effektive og kærlige metoder, hvormed du let og enkelt kan sætte mennesker fri fra det, der har holdt dem fast fra chokket indtraf.


* En dyb formidling og healingsform, der kan gå direkte ind og frigive gamle blokeringer i nervesystemet


* At arbejde med børn og chok.


* At skabe balance mellem det jordnære og den høje spirituelle bevidsthed.


* At løsne op for traumer, der trods megen erfaring og diverse behandlingsformer ikke har kunne fjernes.


* At hive traumet op med roden og sætte lys på de blokeringer, som klienterne ikke selv er opmærksom på, har holdt dem tilbage hele livet.


* At slippe klienters skyld og skam.

BETALING OG AFBESTILLING


Tilmelding til uddannelsen er bindende.

Kursusafgiften betales ved tilmelding.


Kursusafgiften kan betales over seks rater, hvortil der lægges 5% af prisen oveni. Det skal aftales ved booking af plads på uddannelsen.

Du kan altid ringe og få en snak om eventuelle andre rate-muligheder.

Evt. afbestilling skal ske skriftligt til info@nadiaferhat.comVed afbestilling beregnes et gebyr på 15% af kursusafgiften.

Ved mindre end 1 måned til kursusstart kræves 50% i gebyr.

Ved mindre end 14 dage til kursusstart gives der ingen refusion.